Proclamatie Prins Niek

 

Zijne Doorluchtige Hoogheid Niek, van Gait, van Hennik, van DiekGait,  Stadsprins van Krekkelstad.

Rentmeester van De Jaargetijden

Groothertog van de binnenstad

Beschermheer van het Hofdrankje “ Het Nat “ 

Verklaart hierbij samen met secretarissen Guus & Remco dat:

 

Ten Eerste: Wij, Stadsprins Niek 1, en secretarissen Guus & Remco zullen trachten Krekkelstad te regeren zoals u dat van ons mag  verwachten

 

Ten Tweede: Wij van de oonderboksen en de klöterboksen verwachten dat zij een dansje maken op het prinsenlied

 

Ten Derde: Wij dit jaar op de prinsenwagen een speciaal plekje hebben gereserveerd voor Dhr Den Oudsten

 

Ten Vierde: Wij werken in de horeca……Dus geen polonaise aan ons lijf voor 11 over 11 ’s morgens

 

Ten Vijfde: Wij als trio met onze 324 jaargetijden oud het jongste trio ooit zijn

 

Ten Zesde: Als de blaaskapel gaat spelen u met ons de polonaise achteruit mag delen

 

Ten Zevende: Wij samen met de mini stadsprins en zijn secretaris er dit jaar een mooi jaar van gaan maken

 

Ten Achtste: Dat iedere bejaarde, zieke of minder valide mens evenveel aandacht krijgt als jullie eigen prins

 

Ten Negende: Carnaval in Krekkelstad dit jaar het thema de jaargetijden zal hebben

 

Ten Tiende: Van dit trio een wijze raad voor als u straks naar huis toe gaat, laat na een avond van bier en gein een taxi of fiets uw laatste partner zijn

 

Ten Elfde: Wij dit jaar carnaval vieren met het motto:  Wie-j hoalt ze nat

 

Aldus opgemaakt en bekend gemaakt 11 november 2011

Ten elfder ure s’avonds